آهنگ در انتظار فردا شب را سحر کن سالار عقیلی / سریال چرخ و فلک

 

با درود و عرض ادب به همه دوستان و همراهان عزیز رسانه نیک موزیک برای شما آهنگ در انتظار فردا شب را سحر کن سالار عقیلی در این لحظه از سایت آماده دانلود شده که میتونید در ادامه مطلب به همراه پخش آنلاین دریافت کنید.

آهنگ در انتظار فردا شب را سحر کن سالار عقیلی

 

در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮدا ﺸﺐ را ﺳﺤﺮ ﻛﻦ
ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﻧﻮر از ﺷﺐ ﮔﺬر ﻛﻦ
ﺳﺮ ﻣﺴﺖ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻛﻦ
ﺑﺸﻜﻦ در ﻗﻔﺲ را از ﺗﻦ رﻫﺎ ﺷﻮ
درﻣﺎن درد دردﻣﻨﺪان را دوا ﺷﻮ
از ﺧﻮد دﻣﻰ ﺑﺮون آ ﻣﺤﻮ ﺧﺪا ﺷﻮ
ﺧﻮرﺷﻴﺪی در ﺟﺎن ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ
درﻳﺎ از ﻳﺎد ﺗﻮ ﭘﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ زﻳﺮا ﻋﺎﺷﻖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ