آهنگ ارمان ارمان محسن میرزازاده

 

با درودی دوباره خدمت همه همراهان همیشگی نیک موزیک رسانه موسیقی ایرانی برای شما آهنگ بسیار زیبای کرمانجی آماده دانلود شده به نام ارمان ارمان با صدای محسن میرزازاده که میتونید در ادامه مطلب دریافت کنید.

تکست آهنگ ارمان ارمان محسن میرزازاده

 

♪♪○ اوره آسمین ارمان ارمان دگورمژن دگورمژن ♫♪

♪♪○ کریه برخان خاده جان دبارژن همدل هوال عزیز جان ته ناویژم ♫♪

♪♪○ چاو شور پرن ارمان ارمان سره ساوو ♫♪

♪♪○ اورزه لنگه هوال جان ورین راوه بکن برا عزیز جان درد بلاوه ترکه مه کر ♫♪

♪♪○ الله خاده ارمان ارمان دلبر من دلبر من ♫♪

♪♪○ داغت دانی یار جان جیگر من بو خراوو و مال خراو دلبر من ♫♪

♪♪○ خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یار من ♫♪

♪♪○ کمانداره بی مروت بر دل من خه ور نه وو عزیزه ژه یار من ♫♪

♪♪○ بالاخانه ارمان ارمان ارمان ارمان ♫♪

♪♪○ خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه ♫♪

♪♪○ فه که یاره هواله کانیا جیمه ♫♪

♪♪○ فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای ♫♪

♪♪○ سر هلینم ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان له کویران ♫♪

♪♪○ چه ره بوومه یاره جان خانه ویران له وی کارا مال خراو بومه حیران ♫♪

♪♪○ بالاخانه ارمان ارمان ارمان ارمان ♫♪

♪♪○ خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه ♫♪

♪♪○ فه که یاره هواله کانیا جیمه ♫♪

♪♪○ فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای ترکه مه کر ♫♪

♪♪○ الله خاده ارمان ارمان دلبر من دلبر من ♫♪

♪♪○ داغت دانی یار جان جیگر من بو خراوو و مال خراو دلبر من ♫♪

♪♪○ خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یار من ♫♪

♪♪○ کماندار بی مروت بر دل من خه ور نه وو عزیزه ژه یار من ♫♪

♪♪○ شاه سیاران ارمان ارمان ارمان ارمان کا گلا من ♫♪

♪♪○ ابرهای آسمان می غرند گله بره ها زار می زنند ♫♪

♪♪○ ای یار و همدم من من تو را ترک نمی کنم ♫♪

♪♪○ حسودان زیادند مواظب خودت باش اسپند سر راهِ خودت دود کن ♫♪

♪♪○ بخند و شادی کن تا غمها و دردهایت دور بشوند ♫♪

♪♪○ خدایا دلبرم ترکم کرده است یار من داغی روی دلم گذاشته است ♫♪

♪♪○ داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من ♫♪

♪♪○ خدای من از یار من خبری نشد ابرو کمان بی محبت دلم را برد ♫♪

♪♪○ عزیز من از یار من خبری نشد بالا خانه نیمه ساز است ♫♪

♪♪○ لب و دهان یار من زلال و زیباست سر به کوه و بیابان بگذارم ♫♪

♪♪○ ای یار عزیزم دیدی چگونه خانه ویران شدم ♫♪

♪♪○ ای خانه خراب هنوز توی این کار حیران مانده ام ♫♪

♪♪○ بالا خانه نیمه ساز است لب و دهان یار من زلال و زیباست ♫♪

♪♪○ خدایا دلبرم ترکم کرده است یار من داغی روی دلم گذاشته است ♫♪

♪♪○ داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من ♫♪

آهنگ محسن میرزازاده ارمان ارمان