آهنگ رضا میران باد شمال

 

با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان همیشه همراه با نیک موزیک برای شما در این لحظه آهنگ زیبایی با مضمون باد شمال خبر بور برس و گوش یارم با صدای رضا میران آماده دانلود شده که در ادامه مطلب با لیتک مستقیم و پخش آنلاین دریافت کنید.

تکست باد شمال خبر بور برس و گوش یارم

 

♪♫ برمیاتو مرژنگیاکت شوم زنه دل زارم ..♪☼

♪♫ وریسکه دو گلارت روشه کرد شو تارم ..♪☼

♪♫ پات بنی مین چشم جات مونم ورمیارم ..♪☼

♪♫ پا بنی تا سر بنیم سینت بوه مزارم ..♪☼

♪♫ آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم ..♪☼

♪♫ ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم ..♪☼

♪♫ دور گرو لیوتم تو ونمه بیمارم ..♪☼

♪♫ اسیر کنج لوتم تا ذل روز بیارم ..♪☼

♪♫ شل و شکت و منه مسو شیت و خمارم ..♪☼

♪♫ هه چی نزاکه کرده بیه آخر سلاتم ..♪☼

♪♫ آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم ..♪☼

♪♫ ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم ..♪☼

♪♫ باد شمال خور بور برس و گوش یارم ..♪☼

♪♫ د دکتری بیتره سر بیاره وا دیارم ..♪☼

♪♫ ستینه زنه ایمه میهام پل وش بیارم ..♪☼

♪♫ شویا خو وم حرومه هی آساره میشمارم ..♪☼

♪♫ آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم ..♪☼

♪♫ ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم ..♪☼

♪♫ باد شمال خبر بور برس و گوش یارم ..♪☼