اهنگ بوشو بوشو تره نخوام فرامرز محجوب

 

با عرض ادب خدمت دوستان و همراهان همیشگی نیک موزیک برای شما آهنگ بسیار زیبای گیلکی به مضمون بوشو بوشو تره نخوام با صدای فرامرز محجوب آماده دانلود شده که میتونید در ادامه مطلب با لینک قوی دریافت کنید.

متن اهنگ بوشو بوشو تره نخوام فرامرز محجوب

 

بوشو بوشو تره نخوام سیاهی تره نخوام

سیاهی تره نخوام بلایی تره نخوام

سیاه سوخته تره نخوام پدر سوخته تره نخوام

آن حرفانا بنا کنار آن حرفانا بنا کنار

آن حرفارا بنه کنار آن حرفانا بنا کنار

سیاهی بلایی هتل آبشار بمویی

آخ بمویی خوش بمویی آخ بمویی، خوش بمویی

تره نخوام تره نخوام تره نخوام آی سیاه کر

هسه خوایی آها آها خاطر خواهی آها آها

تره نخوام تره نخوام تره نخوام آی سیاه کر

سیا خاله تو تی اون لبان بزه بی می امره گپ نزه بی

سه روز سه شب تو برکت گاز بزه بی می امره گپ نزه بی

بیمیرم بیمیرم بیمیرم بیمیرم بیمیرم بیمیرم

مو تی اوسرخه جولانه گاز بیگیرم بیگیرم

مو تی او خاله سر لب ره بیمیرم بیمیرم

می جا نه که حاج خا نومه لبه لبه دوچکا نومه

لبه لبه دوچکا نومه بمیرم بمیرم بمیرم

مو که خیاط نیم مو که خیاط نیم بودوزم تی رختا آی عضب لاکوی

مو که نجار نیم مو که نجار نیم چکنم تی تختا آی عضب لاکوی

مو که کفاش نیم مو که کفاش نیم بودوزم تی کفشا آی عضب لاکوی

تی بلا می سر عضب لاکوی خانه راهی سر عضب لاکوی

راه رامسرعضب لاکوی تی برد نه سر عضب لاکوی

می بلا به تی سرعضب لاکوی

می جانه که حاج خانومه لبه لبه دوچکا نومه

اهنگ فرامرز محجوب بوشو بوشو تره نخوام