آهنگ حال یک دیوانه را دیوانه بهتر میکند

 

درود به دوستان عزیز همراه با نیک موزیک برای شما آهنگ زیبایی به مضمون حال یک دیوانه را دیوانه بهتر میکند آماده دانلود شده که میتونید در ادامه مطلب به همراه پخش آنلاین و لینک قوی دریافت کنید.

تکست آهنگ حال یک دیوانه را دیوانه بهتر میکند

 

♪♦ دیدنش حال مرا یک جور دیگر می کند ♪○

♪♦ حال یک دیوانه را دیوانه بهتر می کند ♪○

♪♦ در نگاهش یک سگ وحشی رها کرده و این ♪○

♪♦ جنگ بین ما دو تا را نابرابر میکند ♪○

♪♦ حالت پیچیده ی مویش شبیه سرنوشت ♪○

♪♦ عشق را بر روی پیشانی مقدر میکند ♪○

♪♦ آنقدر دلبسته ام بر دکمه ی پیراهنش ♪○

♪♦ فکر آغوشش لباسم را معطر می کند ♪○

♪♦ رنگ مویش را تمام شهر می دانند حیف ♪○

♪♦ پیش چشم عاشق من روسری سر می کند ♪○

♪♦ با حیا بودم ولی با دیدنش فهمیده ام ♪○

♪♦ آب گاهی مومنین را هم شناگر می کند ♪○

♪♦ دوستش دارم ولی این راز باشد بین ما ♪○

♪♦ هر کسی را دوست دارم زود شوهر می کند ♪○

آهنگ حال یک دیوانه را دیوانه بهتر میکند علی علیزاده