ناصر عباسی دروم جهانی

 

در خدمت شما بزرگواران همیشه همراه سایت نیک موزیک هستیم با ترانه ای بسیار شنیدنی با مضمون امه آهنگ جهانیه رفق ریکایه وازیه با صدای آقای ناصر عباسی به نام دروم جهانی که میتونید در ادامه اونو با بهترین کیفیت به همراه متن ترانه دریافت کنید.

متن آهنگ ناصر عباسی دروم جهانی

 

درود دروم دروم دروم جهانیه جهانیه

درود دروم دروم دروم جهانیه

محمود آباد ساحلی دروم دروم جهانیه

امه آمل چریکی دروم دروم جهانیه

نوری ریکا صحرایی دروم دروم جهانیه

امه بابل باستانی امه آهنگ جهانیه رفق ریکایه وازیه

امه آهنگ جهانیه رفق ریکایه وازیه

دروم دروم جهانیه

درود دروم دروم دروم جهانیه

امه چالوس دریاییه درود دروم جهانیه امه نوشهر رویایی

دروم دروم جهانیه تنگابن جنگلی

اره رفق ایرونیمه اره رفق مازنیمه

اره رفق مازنیمه دروم خامه جهانیمه

♫♫♫

دروم دروم جهانیه

دروم دروم دروم دروم جهانیه بابلسرم توریستی

دروم دروم جهانیه قائمشهر همش برقی

دروم دروم جهانیه عشق ریکا اروی

امه آهنگ جهانیه رفق ریکایه وازیه

امه آهنگ جهانیه رفق ریکایه وازیه

♫♫♫

دروم دروم جهانیه دروم دروم جهانیه

عشقی هر چی مازنی چهار فصل آب و هوایی

امه آهنگ جهانیه رفق ریکایه وازیه

دروم دروم جهانیه

اره رفق ایرونیمه اره رفق مازنیمه

اره رفق مازنیمه دروم خامه جهانیمه