آهنگ دیگران چون بروند از نظر از دل بروند محمدرضا شجریان

 

با درود به شما دوستان عزیز رسانه نیک موزیک برای شما آهنگی به مضمون دیگران چون بروند از نظر از دل بروند با صدای محمدرضا شجریان آماده دانلود شده.

آهنگ دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

 

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو همایی و من خسته بیچاره گدای

پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی

بنده وارت به سلام آیم و خدمت بکنم

ور جوابم ندهی می‌رسدت کبر و منی

مرد راضیست که در پای تو افتد چون گوی

تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی