آهنگ سینا سرلک شاید شنیده باشی

 

سایت نیک موزیک در این ساعت توجه شما رو جلب میکند به شنیدن اثری زیبا از خواننده سینا سرلک به مضمون شاید شنیده باشی.برای دریافت لینک دانلود اون با کیفیت اصلی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

متن آهنگ سینا سرلک شاید شنیده باشی

 

گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باشی گفتم ز غم خمیدم گفتا خمیده باشی

گفتم ز گل ستاند گفتای که بوی بردی گفتم گلی نچیدک گفتا نچیده باشی

گفتم ز خود بریدم آن باده تا چشیدم گفتا چه زان چشیدی از خود بریده باشی

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی

سینا سرلک شاید شنیده باشی

گفتم که در فراغت بس که خون دل خوردم گفتا که سهل باشد جورم کشیده باشی

گفتم جفا تا کی گفتا همیشه باشد از ما وفا نیاید شاید شنیده باشی

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی

آهنگ سینا سرلک شاید شنیده باشی