آهنگ رضا کرد برای وحید مرادی شناسنامه لاتی

 

درود فراوان دوستان و همراهان عزیز رسانه نیک موزیک برای شما آهنگ مازندرانی زیبایی با صدای رضا کرد که برای وحید مرادی خونده به نام شناسنامه لاتی رو آماده دانلود کردیم.

تکست آهنگ رضا کرد شناسنامه لاتی

 

♪♦ پر بزومه بوردمه تنها ها برار ♪♪

♪♦ آخر بهیه می دنیا ها برار ♪♪

♪♦ خیلی داشتمه هواخاه ها برار ♪♪

♪♦ از پشت بزونن نامردا ها برار ♪♪

♪♦ بخردمه زخم نشون به اون نشونه ♪♪

♪♦ بالان دنیا یالان زمونه ♪♪

♪♦ من ویمه عقاب جنگی ها برار ♪♪

♪♦ همه بدینه می ننگی ها برار ♪♪

♪♦ سر وکیل بند رجایی ها برار ♪♪

♪♦ ایران کردمه آقایی ها برار ♪♪

♪♦ بخردمه زخم نشون به اون نشونه ♪♪

♪♦ بالان دنیا یالان دنیا زمونه ♪♪

♪♦ تیزی تی یار تی پشتیبانه دیوار ها برار ♪♪

♪♦ هر منطقه کلی داشتی طرفدار ها برار ♪♪

♪♦ مردم وچه ضعیف نکردی آزار ها برار ♪♪

♪♦ خدایی پیش خار در بیمو تی آمار ها برار ♪♪

آهنگ شناسنامه لاتی رضا کرد