آهنگ شیرین من دلبر دیرین من دین من بازی سنگین من

 

همراهان عزیز نیک موزیک عرض ادب داریم خدمت شما همراهان همیشگی برای شما آهنگ مازندرانی زیبایی با صدای محمد طبری به مضمون شیرین من دلبر دیرین من دین من بازی سنگین من آماده دانلود شده.

متن آهنگ شیرین من دلبر دیرین من

 

شیرین من دلبر دیرین من

دین من بازی سنگین من عشق بهترین من

مه عزیز انگاری آهو چشمون نداشته

انده شیرین بیه بلبل زبون نداشته

انده عاشق بیه احوال مجنون نداشته

چند سالی که مجا دیه مسه گل دکاشته

آهنگ شیرین من دلبر دیرین من