آهنگ من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت معین زد

 

سلامی دوباره خدمت تک تک شما دوستداران سایت نیک موزیک همینک براتون آهنگی به مضمون من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت با صدای معین زد آماده دانلود شده که میتونید در ادامه مطلب دریافت نمایید.

متن آهنگ من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت معین زد

 

من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت و پرسه میزنم تو را همیشه در حوالیت

همیشه میپرستمت که هر که جز تو پوچ بود زمزمه کن به گوش من که رفتنت دروغ بود

گذشت و من هنوز هم چگونه میشد بگو که دست و پا میزنم تو را که نه خودم چه شد

تمام شادابیم و پاکی درون من و خنده ای که توی آن تمام من هنوز بود

قدم زدم تو را شبانه تا به انتهای تو تمام آنچه دارمی یا مالک تمام تو

منم اگر چه رفتی و کنار هر که جز منی هنوز هم قشنگترین نگفته های گفتنی

معین زد من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت