مداحی هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله میثم مطیعی

 

با درود و سلامی گرم به همراهان و دوستان عزیز رسانه نیک موزیک برای شما نوحه ای به مضمون هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله با صدای میثم مطیعی آماده دانلود شده.

متن مداحی هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله

 

هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله

اين قافله تا کربلا ديگر نـــدارد فاصله

از کعبه گـل آمده تـــا کعبه دل می رود

اين کاروان غم فزا منزل به منزل می رود

يک زن ميان محملی بر ناقه در تاب و تب است

عبـاس و اکبــر دور او اين زن خدا يا زينب است

هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله

ايــن قافله تا کربلا ديگــر نـــدارد فاصله

لحظه به لحظه می شود درد و غمش در دل فزون

گويـد حسينش زيــر لـب انّا اليه راجعون

نجمه نمی گيـــرد نگــاه از روی ماه قاسمش

با اشک حسرت ميزند شانه به موی قاسمش

هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله

ايــن قافله تــــا کربلا ديگــر نـــدارد فاصله

در مهد آغوش رباب رفته علی اصغر به خواب

بوسد گلـــوی نــاز او امـا دلــش در اضطراب

وقتی رقيه پــرده محمل بـه بالا می برد

دل می برد از قافله چون نام بابا می برد

نوحه هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله