اهل نبرد

 

در این لحه از برنامه های سایت نیک موزیک با ارائه دانلود یکی از بهترین و زیباترین آهنگ های آقای حامد زمانی در خدمت شما عزیزان هستیم به نام اهل نبرد . ترانه سرای اثر آقای امیر علی سالیمانی هستن و کار آهنگسازی رو خود آقای حامد زمانی به عهده داشتن به همراه تنظیم کنندگی آقای امیر جمالفرد.

متن آهنگ حامد زمانی اهل نبرد

نامشان آبروی تاریخ است گرچه هر کس در این مسیر آمد

در پی کسب نام و شهرت نیست

پیر ما گفت ای مسلمانان بی گمان در میان خلق خدا

معنی عشق غیر خدمت نیست معنی عشق غیر خدمت نیست

به زمستان همیشه نزدیکند روی نقشه چقدر تاریکند

روستاهای دور افتاده عشق یعنی سفر به خاطر خاک

بندگی چیست غیر خدمت به مردم روستایی ساده

هر کسی هر تخصصی دارد نیتش قربه إلی الله است

آمده بی گمان جهاد کند چقدر تشنه ی سفر اینجاست

کاروانی جهاد گر اینجاست چه شکوهی خدا زیاد کند

چقدر تشنه ی سفر اینجاست کاروانی جهاد گر اینجاست

چه شکوهی خدا زیاد کند

♫♫♫

هر چه این راه دور تر بشود مرد باید صبورتر بشود

صبر روی گشاده می خواهد اگه عشق اهل نبرد می طلبد

این جهاد از تو مرد می طلبد مرد بودن اراده می خواهد

عاشقان ولایتن همه از توان شهادت داد همه

خادمان شکوه ملت و دین ولی الله فی ایدیهم

روزگاره شما سر آمده است آی اشرافیان کاخ نشین

آی اشرافیان کاخ نشین

♫♫♫

میگن اون خدمت به خلق خدا بهتر است از دعای در عزلت

پس بی مرد روز هجرت باش پس بی مرد روز هجرت باش

هجرت از مردم تا به خدا دل مردم همیشه دریایست

مرد این راه بی نهایت باش مرد این راه بی نهایت باش

تا زمان نبرد آخر ما سنگر خدمت است سنگر ماست

کی شود روزگار دیدن او عشق در قلب ها زیاد شود

نوبت آخرین جهاد شود بی گمان موسم رسیدن او

بی گمان موسم رسیدن او