آهنگ ولی قاسمی به نام جنگ بازی 3

 

درود به شما دوست عزیزی که در این لحظه در حال بازدید از نیک موزیک رسانه موسیقی ایرانی هستید برای شما آهنگ مازندرانی بسیار زیبایی با صدای ولی قاسمی به نام جنگ بازی 3 آماده دانلود شده که در ادامه مطلب میتونید دریافت کنید.

تکست ولی قاسمی جنگ بازی 3

 

سینه سپر کمی دادا دشمن پر کمی دادا

مثال بمب هسته ای دنیا چمر کمی دادا

یل میدونمی عاشق ایرونمی امه پرچم بالا اهل مازرونمی

امه پرچم بالا اهل مازرونمی

جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

♫♫♫

ایرون یعنی مازرون هر چی دره پهلوون

اگه تعریف نبوشه یل یلنه تو جهون

همه جنگ جو و چو دار قضیه بوو بو دار

صحبت جنگ بووشه دشمن کمی ناکار

صحبت جنگ بووشه دشمن کمی ناکار

جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

♫♫♫

تفنگ دست گیرمی دادا اتی نفس گیرمی دادا

اینجه دیگه اونجه نیه شه حق پس گیرمی دادا

دنیا خبر کمی دادا کارد کمر المی دادا

اگه کفر حساب نوو شق القمر کمی دادا

اینجه دیگه اونجه نیه شه حق پس گیرمی دادا

جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

آهنگ  جنگ بازی 3 ولی قاسمی